Menu Zamknij

Oczekuje się, że fuzja UFC-WWE zostanie sfinalizowana we wrześniu, przychody w drugim kwartale wyniosą 1,43 miliarda dolarów

Endeavor expects UFC-WWE merger to close in September as Q2 revenue hits US$1.43bn

Endeavour, grupa sportowo-rozrywkowa, spodziewa się sfinalizować umowę dotyczącą połączenia Ultimate Fighting Championship (UFC) z World Wrestling Entertainment (WWE) od połowy września do końca września. W drugim kwartale 2023 r. grupa wygenerowała przychody w wysokości 1,43 mld USD.

Przejęcie WWE przez Endeavour

Endeavour ogłosił przejęcie WWE w kwietniu, umowę, która dała promocji wartość przedsiębiorstwa w wysokości 9,3 miliarda dolarów. Endeavour będzie posiadał 51% udziałów w nowej firmie o nazwie TKO Group Holdings, która połączy UFC i WWE i jest szacowana na ponad 21 miliardów dolarów.

Zamknięcie tej transakcji przewidywano początkowo na koniec roku, bez podania konkretnego miesiąca. Endeavour potwierdził spodziewane zamknięcie transakcji w swoim raporcie o zyskach za drugi kwartał, który wykazał ośmioprocentowy wzrost przychodów rok do roku i 42-procentowy skok zysku netto, z 2 mln USD do 666,5 mln USD. Skorygowana EBITDA wyniosła 304,9 mln USD.

Do tego znaczącego wzrostu zysków przyczyniła się sprzedaż biznesu IMG Academy za 1,25 miliarda dolarów.

Dobre wyniki w posiadanym segmencie sportowym

Własny segment sportowy był największym źródłem skorygowanej EBITDA dla Endeavour, z łączną kwotą 179,2 mln USD, co oznacza wzrost o 11,1% w stosunku do poprzedniego roku. Przychody również wzrosły o 2,5% do 340,1 mln USD.

Wzrost tego segmentu był głównie napędzany przez UFC, które wygenerowało wyższe przychody z dwóch dodatkowych wydarzeń z publicznością na żywo, wyższymi prawami medialnymi, sponsoringiem i zwiększonym pay-per-view.

Przychody segmentu danych i technologii sportowych wzrosły o 116,3% do 130,6 mln USD. Wzrost ten był napędzany przez włączenie OpenBet, które Endeavour nabył we wrześniu 2022 r., a także rozwój IMG Arena. Skorygowana EBITDA spadła o 11,7% do 13,7 mln USD.

Perspektywy na przyszłość dla Endeavour

„Osiągnęliśmy dobre wyniki w tym kwartale w Endeavour i zbliżamy się do uruchomienia TKO Group Holdings” – powiedział Ariel Emanuel, dyrektor generalny Endeavour. „Nasz plan wykupu akcji i inicjatywy wypłaty dywidendy rozpoczną się w trzecim kwartale, a my nadal koncentrujemy się na rozważnej alokacji kapitału i długoterminowym zrównoważonym wzroście firmy”.

Źródło: www.sportspromedia.com